Nieuwsbrief december 2021

Nieuwsbrief december 2021

Nieuwsbrief december 2021

Onze oprichtster en bestuurslid Christine is afgelopen week, na een 9-daags bezoek, teruggekomen uit Oeganda. Ze sprak daar met de ‘projectmoeders’, bezocht de projectlocaties, evalueerde de ontwikkeling van de bedrijfjes, deed voorbereidingen voor de nieuwe kinderprojecten (start 2022) en kwam met bemoedigend nieuws weer naar huis.

Moedermeeting

December meeting

Alle moeders die (ook in de achterliggende jaren) van Suubi support hebben ontvangen zijn uitgenodigd voor een ‘Moedermeeting’. Daarbij waren ook hun kinderen en Suubi-medewerkers aanwezig. Deze dag stond in het teken van samen eten, praten, evalueren en vooral ook leren van elkaar.

De moeders zijn zeer blij, dankbaar en enthousiast voor de kans die zij van Suubi kregen en in het bijzonder ook voor de ondersteuning in de voor hen barre coronatijd. Het heeft voor hen HET verschil gemaakt om allereerst te overleven en gelijktijdig in onafhankelijkheid te groeien.

Ook de moeders die eerder teleurstelden in hun ondernemerschap waren daarbij aanwezig. Veelal met spijtbetuiging en hernieuwde motivatie, geïnspireerd door de succesverhalen van de anderen. Suubi overweegt hernieuwde support, maar gaat pas opnieuw investeren bij voldoende zichtbaar initiatief en realistische plannen.

Aanmoediging

De scholen zijn nog altijd gesloten, maar een aantal moeders namen een prachtig initiatief. Ze huurden gezamenlijk privé-leraren in om hun kinderen te onderwijzen zodat deze geen verdere onderwijsachterstand oplopen. Dit was nooit haalbaar geweest zonder de opbrengst van hun eigen bedrijfjes en zonder de verbinding tussen deze moeders. Een bemoediging voor hen en een aanmoediging voor Suubi om dit werk, ondanks de soms ontmoedigende ontwikkelingen en omstandigheden, voort te zetten. Ook zijn er onderling afspraken gemaakt tussen de moeders om elkaar thuis op te gaan zoeken om ook praktisch meer van elkaar te gaan leren.

De droom van Nasande

Christine ontmoette op straat de 13-jarig Nasande die zelfstandig voor haar zieke oma en gehandicapte moeder zorgt. Daarnaast werkt ze in de tuin. Hierdoor heeft ze nauwelijks enig onderwijs gehad. Suubi gaat dit gezin vanaf januari sponsoren met 2 varkens om daarmee geld te genereren voor zorg en school. Hiermee wordt de droom van Nasande waargemaakt.

Opstart kinderproject

Het bezoek aan Oeganda had ook tot doel om de verdere voorbereidingen te treffen voor het kinderproject. Verschillende van de eerder gescreende kinderen blijken inmiddels verder van huis kinderarbeid te verrichten om geld voor het gezin te verdienen en zo te overleven. Hierdoor kan Suubi ze niet ondersteunen.

Er zijn wel 4 nieuwe kinderen door Suubi gescreend. Dit zijn kinderen uit kansarme gezinnen, die zeer goed kunnen en graag willen leren. Suubi wil, als de scholen weer open gaan, deze kinderen met behulp van supporters in Nederland gaan sponsoren.

Jouw gift

Ben je aangesproken en wil je helpen HET verschil te maken?! Je kunt Suubi supporten, zodat nog meer alleenstaande moeders en kansarme kinderen een Hoopvolle toekomst krijgen.
Jouw financiële bijdrage, eenmalig en/of nog liever structureel, is hard nodig en zeer welkom. 

Je kunt jouw gift (ANBI-aftrekbaar) overmaken op rekeningnummer NL 67 BUNQ 2290603031 tnv Stichting Suubi.

Tot slot: grote dank aan alle bestaande supporters en donateurs!

NIEUWSBRIEF juni 2023

04 June 2023

Nadat in 2022 de eerste 4 kinderen een sponsor hebben gekregen, zijn begin dit jaar opnieuw 5 kinderen gescout. Christine heeft in januari van dit jaar 4 van deze kinderen ontmoet en inmiddels

Nieuwsbrief december 2022

19 December 2022

Stichting Suubi is dit jaar gestart met een pilot van het kindsponsorproject. Inmiddels hebben de eerste 4 kinderen een sponsor in Nederland en hebben we 5 nieuwe kinderen gescout voor sponsoring. De moeders hebben dit jaar eigen verantwoordelijkheid moeten laten zien. Wij werden bij de evaluatie aangenaam verrast.

nieuwsbrief October 2021 !

21 October 2021

Zodra de scholen weer opengaan, zal Suubi zich met name richten op onderwijsdeelname. Dit zal beginnen met een zoektocht in het achterland van Nkokonjeru naar kinderen die door de slechte sociaal economische omstandigheden geen onderwijs kunnen volgen. Ook de kinderen die eerder geselecteerd waren, zullen opnieuw beoordeeld moeten gaan worden.