Projecten

Kinder projecten

In 2017 is een start gemaakt met het opzetten van een sponsorproject voor jonge kinderen van kansarme gezinnen in Nkokonjeru.

Kinder project

In 2017 is een start gemaakt met het opzetten van een sponsorproject voor jonge kinderen van kansarme gezinnen in Nkokonjeru.

Situatieschets

In januari 1997 introduceerde de Oegandese overheid het kosteloos Algemeen Basisonderwijs (kosteloos onderwijs voor iedereen). Hiermee zou de overheid de kosten voor basisonderwijs van maximaal 4 kinderen per gezin op zich nemen.

Het door de overheid ter beschikking gestelde budget was noodzakelijk om leerkrachten te bekostigen. Geld dat nodig was voor onderhoud van de school, lesmateriaal, schooluniformen en voor eten en drinken ontbrak. Om die reden moesten scholen een ‘fee’ vragen aan ouders. Geen ‘fee’ betekende ‘geen onderwijs’.

Helaas is deze situatie nog steeds realiteit. Schoolborden waarvoor geen krijtjes zijn, scholen waar watervoorzieningen ontbreken en die decennia lang geen onderhoud hebben gehad. Examens die in schriftjes gemaakt worden omdat geprinte examens te kostbaar zijn, lesmaterialen die ontbreken.

Ons bestuurslid Christine is ervaringsdeskundige en spant zich daarom vanuit stichting Suubi in om zoveel mogelijk kinderen onderwijs te kunnen laten volgen.

Het kinderproject van Suubi voorziet voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar in verschillende behoeften: 

Schoolgeld
De armste gezinnen ontvangen geld om schoolfee’s te kunnen betalen. 

Maaltijd
Kinderen lopen vaak grote afstanden van huis naar school. Een afstand van 10 kilometer is vaker regel dan uitzondering. Ze maken daarmee schooldagen van 06.00 uur tot 18.00 uur. Ze kunnen tegen betaling eten op school, nemen soms wat mee van huis of moeten het doen met een lege maag. 

Uniform
In Uganda worden nog steeds schooluniformen gedragen. Uitgangspunt hiervoor is om kinderen zich gelijkwaardig te laten voelen door geen onderscheid te zichtbaar maken tussen arme en minder arme kinderen. Bijkomstige reden is dat identificatie van kinderen mogelijk is wanneer er onderweg iets gebeurt met ze. Scholen zijn strict: een uniform met schoollogo is verplicht. 

Maandverband
Jonge meisjes missen geregeld 4 dagen school per maand wanneer ze ongesteld zijn.

Maandverband is afwezig of kan niet betaald worden, waardoor meisjes dagenlang aan huis gekluisterd zijn om zo de ‘spot van de straat’ te vermijden.