nieuwsbrief October 2021 !

 nieuwsbrief October 2021 !

Situatie in Uganda

Eerder hoopten wij nog op stabilisatie van de situatie rond corona. Echter het tegendeel bleek. Uganda is in veel sectoren nog steeds in volledige lockdown en andere sectoren die meer ruimte kregen zijn onderhevig aan strenge beperkingen. De 2e covid-golf die in juni ontstond, leidde tot oplopende besmettingen met wel 5 verschillende virusvarianten. Er was een acuut tekort aan zuurstof en IC-bedden ontbraken met veel doden en zwaar zieken als gevolg. Prive-klinieken verhoogden hun prijzen, waardoor alleen de rijken hiervan gebruik konden maken. In de achterliggende maanden stierven dan ook veel arme Ugandezen. 

Goederen zijn duur geworden omdat er nauwelijks transport mogelijk is. Transport kost inmiddels zo’n 70% meer. Door de inflatie is het dagelijks leven onbetaalbaar geworden en dit zal voorlopig aanhouden omdat Corona niet snel zal verdwijnen door de lage vaccinatiegraad.

Moederprojecten onder druk

Nadat de regering een 2de lockdown afkondigde heeft onze lokale coördinator Francis de Suubi moeders nog bezocht. Een aantal moeders hebben het moeilijk om hun bedrijfjes overeind te houden. Ze klagen allemaal over de gestegen prijzen van levensonderhoud en daardoor te weinig voer voor de dieren. Suubi heeft de moeders ondersteund met extra dierenvoer zodat de continuïteit van hun bedrijfjes in deze barre omstandigheden niet verder onder druk komt te staan.

 Als de scholen weer open gaan

De scholen in Uganda zijn sinds april 2020 nog steeds dicht. Dit heeft enorme impact op de kinderen omdat ze al meer dan 1,5 jaar onderwijs missen. Alleen kinderen in de rijkere families kunnen via online les hun onderwijs vervolgen en telefonisch contact met docenten hebben. Het aandeel van deze rijkere families bedraagt 22%. Dit betekent dat 80% onder de armoedegrens leeft.

Een laatste berichtgeving van president Museveni zegt dat de scholen in januari 2022 weer open gaan, maar alleen als alle schoolmedewerkers volledig zijn gevaccineerd. Nog steeds veel onzekerheid dus in een land waar het vaccinatieprogramma zeer moeizaam tot uitvoering komt.

Zodra de scholen weer opengaan, zal Suubi zich met name richten op onderwijsdeelname. Dit zal beginnen met een zoektocht in het achterland van Nkokonjeru naar kinderen die door de slechte sociaal economische omstandigheden geen onderwijs kunnen volgen. Ook de kinderen die eerder geselecteerd waren, zullen opnieuw beoordeeld moeten gaan worden.

We zoeken voor deze kinderen sponsors die het mogelijk gaan maken om ze weer naar school te laten gaan. Wilt u sponsorschap alvast overwegen?

NIEUWSBRIEF juni 2023

04 June 2023

Nadat in 2022 de eerste 4 kinderen een sponsor hebben gekregen, zijn begin dit jaar opnieuw 5 kinderen gescout. Christine heeft in januari van dit jaar 4 van deze kinderen ontmoet en inmiddels

Nieuwsbrief december 2022

19 December 2022

Stichting Suubi is dit jaar gestart met een pilot van het kindsponsorproject. Inmiddels hebben de eerste 4 kinderen een sponsor in Nederland en hebben we 5 nieuwe kinderen gescout voor sponsoring. De moeders hebben dit jaar eigen verantwoordelijkheid moeten laten zien. Wij werden bij de evaluatie aangenaam verrast.

Nieuwsbrief december 2021

30 December 2021

Onze oprichtster en bestuurslid Christine is afgelopen week, na een 9-daags bezoek, teruggekomen uit Oeganda. Ze sprak daar met de ‘projectmoeders’, bezocht de projectlocaties, evalueerde de ontwikkeling van de bedrijfjes, deed voorbereidingen voor de nieuwe kinderprojecten (start 2022) en kwam met bemoedigend nieuws weer naar huis.